SZKOLENIA REKRUTACJA PRACA

Posiadamy certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Śląkiego o dokonaniu
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia nr 10546.
Zapraszamy do kontaktu
tel./fax: +48 32 205 90 84, tel.kom.: +48 786 869 707
marcin.piech@dekra.com, biuro@interpersonnel.pl

INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o.
Członek DEKRA Group
ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice

NIP: 9542747384, REGON: 243493320
KRS: 0000498608 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł