interpersonnel


INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. - Członek DEKRA Group
ul. Mariacka 4, 40-014 Katowice
tel./fax: +48 32 205 90 84, tel.kom.: +48 786 869 707
biuro@interpersonnel.pl, marcin.piech@dekra.com

NIP: 9542747384, REGON: 243493320
KRS: 0000498608 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł

Posiadamy certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia nr 10546.

Aktualnie realizowany projekt: http://www.dlapielegniarek.eu/